Benvinguts

Benvinguts al meu bloc. M'he engrescat a fer-lo perquè potser serà una bona manera de fer saber a tothom la notícia de la recent reimpressió del llibre "Tractament i prevenció de la dislàlia" que com molts de vosaltres ja sabeu es va editar l'abril del 2003.

Com que ben aviat es van exhaurir tots els exemplars ens hem decidit publicar-lo novament. El material i les explicacions són totalment vigents i mantenen una funció específica dins del camp de la logopèdia.

Gràcies moltes pel vostre interès

Montserrat

dimarts, 20 de novembre del 2012

Reimpressió del llibre

TRACTAMENT I PREVENCIÓ DE LA DISLÀLIA

Montserrat Massana
Editat per l'Escola de Patologia del Llenguatge de l'Hospital de la Santa Creu i
de Sant Pau de Barcelona
Quadern núm, 3 d'EPL

Aquest llibre va ser publicat per primera vegada a l'abril del 2003 i ben aviat es van exhaurir tots els exemplars. Des d'aleshores hi ha hagut una constant demanda de reedició i finalment se'n ha fet la segona reimpressió. El material i les explicacions són totalment vigents i mantenen una funció específica dins del camp de la logopèdia.

Montserrat Massana
Logopeda Col·legiada 191
Argelaguer octubre 2011

Extracte de la ressenya publicada a la revista del Col·legi de Logopedes de Catalunya, número 7, juliol del 2004:

El llibre tracta de la prevenció i la intervenció logopèdica en casos que presenten o podrien presentar dislàlia. Està bàsicament adreçat a especialistes en llenguatge que treballen tant en població infantil com adulta. Aquest llibre ofereix una visió global de la dislàlia i alhora proposa una intervenció específica en diferents casos en els que es manifesten problemes de la parla. També dóna una visió de pautes i habilitats preventives per potenciar i així evitar la possible aparició.

Està pensat i escrit en català. D'ença l'any 1930, que es va publicar el llibre "Defectes del parlar" de Pere Barnils, fins ara, no hi havia cap altre llibre editat en aquesta llengua. Aquesta publicació "Tractament i prevenció de la dislàlia" fa referència de forma específica a la fonètica i fonologia catalana i als tipus de dislàlia que poden presentar els nostres parlants.

Els treballs i ensenyaments que va fer el professor Josep Guixà i la llavor que va deixar entre els seus deixebles han servit com a punt de partença d'aquest llibre, motivant-ne l'inici i contribuint de forma molt directa en el seu desenvolupament. L'autora agraeix els ensenyaments de la professora Carme Bruno i a la seva empenta. Així mateix les col·laboracions de les logopedes amb qui ha compartit experiències, i també les aportacions dels alumnes que amb les seves preguntes i suggeriments han contribuit a donar forma a aquesta obra.

Aquest llibre reflecteix els tres eixos bàsics que han dirigit la seva trajectòria professional: la formació (l'ensenyament dels mestres), el treball (diagnòstics i tractaments) i la docència (cursos de formació i d'aprofundiment).

Està escrit en un estil clar i concís, i així pretén arribar a tot el públic sensibilitzat per aquest tema.
Dirigit a logopedes, per tal que revisin i confrontin els tractaments; a estudiants com a llibre de text i de consulta; però també a mares, pares, mestres, psicòlegs, pedagogs, pediatres... i altres professionals interessats en aquest aspecte del llenguatge.

Està dividit en dues parts: una de més teòrica, on es descriuen els òrgans bucofonatoris i les seves funcions; es revisa la fonètica i la fonologia catalana; i es detalla el desenvolupament fonològic; aquí també es defineixen conceptes importants per entendre i poder encarar els tractaments i la prevenció. L'altra part és la pràctica, on s'explica amb detall cada fonema i les seves generalitats i consideracions, per així poder entendre com es poden arribar a articular, a diferenciar i a generalitzar. També s'ofereixen tot de tècniques, exercicis dinàmics i jocs que permeten enfocar de forma més lúdica i efectiva els tractaments.

Des d'una perspectiva molt dinàmica i pràctica se'n treuen moltes idees que poden servir per aplicar en altres àmbits del llenguatge. És per tant una eina molt útil per la quantitat de recursos, tant teòrics com pràctics que ofereix.

La meva llista de blogs